Uvod u kiropraktiku

David Palmer

Joshua Palmer

Virgil Strang

Sacro-okcipitalna tehnika tretira poremećaje živčanog i lokomotornog sustava tretiranjem kralježnice i zdjelice, tretiranjem sustava organa i membrana, te tretiranjem kostiju lubanje i zagriza.

Kiropraktika je osnovana 1895. godine u Daveportu, Iowa USA. Osnivač Kiropraktike je Daniel David Palmer, a njegov sin Bartlet Joshua Palmer je preuzevši od njega osnovane principe razvio Kiropraktiku u danas najveću granu nekonvencionalne medicine u svijetu. Danas u svijetu postoje fakulteti Kiropraktike kao nezavisni studiji u Americi, Kanadi, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Brazilu, Čileu, Japanu itd.

Doktori Kiropratike su obučeni da tretiraju poremećaje vezane uz lokomotorni sustav, a indirektno time i poremećaj vezane uz neurološki sustav. Studiji Kiropraktike u svijetu traje punih pet godina, a zatim još dodatne dvije godine ako se doktor želi specijalizirati u određenoj tehnici. U Kiropraktici danas postoji oko tridesetak tehnika, koje se razlikuju po pristupu problematici pacijenta, ali sve imaju isti cilj da postignu 'homeostasis' u sistemu čovjeka. Definicija homeostaze jest po Mellonis Medicinskom riječniku :'Stanje fiziološkog ekvilibriuma u živućem organizmu (temperatura,tlak,kemijska uravnoteženost itd.) pod različitim uvjetima u okolini.'

Kratko rečeno, 'Kiropraktika se bazira na razmišljanju koje se temelji na dugogodišnjoj kliničkoj i znanstvenoj obzervaciji da poremećaji u lokomotornom sustavu mogu izazvati posljedice u živčanom sustavu.' Virgil V Strang.